Erasmus+

Siin leiate meie gümnaasiumi Erasmus+ projektide lühikirjeldused õppeaastate kaupa:

 

 

2018/ 2019

Ausgewähltes Virtuelles Europa- Valitud virtuaalne Euroopa
on Põlva Gümnaasiumi  saksa keele õppijate esimene Erasmus+ projekt (2018-2020)

Projekti partneriteks saksa keele õppijad Austriast, Kreekast ja Itaaliast.
Projektis keskendutakse õpilaste ja õpetajate reiside-kohtumiste läbi teiste rahvuste suhtes eelarvamuse vähendamisele, vältimisele ning erinevate kultuuride suhtes teadlikkuse tõstmisele. tolerantsusele.  Ka teemade: turism, majandus, kultuur, ajalugu, poliitika, haridus käsitlemise kaudu püütakse  projekti eesmärke veelgi süvendatumalt saavutada.
Teisalt  parendab  erinevate meediate kasutamine digitaalsete ja keeleliste kompetentside kasutamist  ja õpilasvahetused-kohtumised aitavad kaasa kogemuste jagamisele ja suhtlemisele kõigil tasanditel.
Nii on projektisammudes kasutusel uudsemad liit- ja virtuaalreaalsuse äpid nagu HP Revel, Cardboard Camera jne

2017/ 2018

2016/2017

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: